Dorpsstraat 4  4661 HP Halsteren Tel: 0164-68 63 66 E-mail: info@accvlugtbv.nl
Particuliere klant? Accordeer uw aangifte online
via het Nextens klantenportaal
MAKKELIJK BOEKHOUDEN VOOR ONDERNEMER

 

Lees verder >> 

 

 

 

 

 

 

URENREGISTRATIE, FACTURATIE EN BOEKHOUDING

Lees verder >>

 UW LOGISTIEKE EN FINANCIËLE PROCESSEN GEADMINISTREERD

Lees verder >>

Diensten

De belangrijkste diensten van ons kantoor zijn het controleren van jaarrekeningen, het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van diverse belastingaangiften, advisering op diverse gebieden...

Accountancy

- Controleren van jaarrekeningen; Van der Vlugt Accountants beschikt over een vergunning om wettelijke controles van jaarrekeningen te mogen uitvoeren, welke afgegeven is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Middels een accountantsverklaring geven wij een waardeoordeel over de jaarrekening van uw onderneming. Naast wettelijke controles voeren wij ook vrijwillige controles uit.

- Samenstellen jaarrekeningen; Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en rubriceren deze tot een overzichtelijke jaarrekening welke aan alle wettelijke voorschriften voldoet en op basis waarvan u beslissingen kunt nemen voor uw onderneming, zodat u deze jaarrekening kunt gebruiken om uw toekomstplannen te realiseren.

- Waarde bepalingen en due dilligence onderzoeken (boekenonderzoek); Wij voeren deze onderzoeken (zonodig met externe samenwerkende deskundigen) voornamelijk uit voor een aanstaande koop / verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. De rapportage die uit het onderzoek volgt, biedt de gebruiker inzicht en ondersteuning bij de te nemen besluitvorming.

Belastingen

- Belastingaangiften; Wij verzorgen voor u de aangiften Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting, Dividendbelasting, Succesie en Schenkingsrechtbelasting.

- Belastingcontroles; vergen vaak veel voorbereiding van u, door u hier in een vroeg stadium mee te begeleiden neemt dit u veel werk uit handen.

- Belastingadviezen; Voortdurend blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen en wijzigingen in het belastingrecht (zowel nationaal als internationaal) en proberen u telkens te voorzien van een passend advies.

Adviezen

Graag begeleiden wij u bij :

  • de start van een onderneming;
  • adviseren over bedrijfsopvolging;
  • personeelsmanagement, e.d.;
  • financieringsaanvragen;
  • investeringsplannen;
  • aankoop van een onderneming;
  • verkoop van uw onderneming;
  • advisering bij oprichting van een (stamrecht) B.V..


Administratieve diensten

Het verzorgen van de volledige administratie van uw onderneming, maar u kunt ook gebruik maken van administratie software waarbij wij u begeleiden. Ook zijn er mogelijkheden op het gebied van internetboekhouden, hierdoor kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw administratie raadplegen, zelfs kunt u er voor kiezen een gedeelte zelf bij te houden en een gedeelte door ons te laten verzorgen of volledig door ons en mee te kijken in uw eigen administratie.

Loonverwerking

Bij ons krijgt u een salarisberekening die aan alle wettelijke verplichtigen voldoet en een tijdige loonaangifte bij de belastingdienst. Tevens geven wij u graag advies op het gebied van: Wet- en Regelgeving (loonbelasting, socialezekerheid, arbowetgeving, ziekteverzuim, e.d.), Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, cao-regelingen, e.d.), beloning en beoordeling (arbeidsvoorwaarden, personeelsbeoordeling, e.d.)

Corporate Finance

De koop of verkoop van een onderneming is een gevoelig proces, dat met zorg moet worden uitgevoerd en begeleid. Wij bieden voor u (zonodig met een team van externe deskundigen zowel nationaal als internationaal) de juiste begeleiding in dit proces.

Laden van de nieuwsberichten...